Odborné posudky a vyjádření

Nabízené služby zahrnují

  • Odborné vyjádření o ceně motorového vozidla, stroje nebo zařízení pro dědické řízení

  • Odborné vyjádření nebo odborný posudek o tržní hodnotě nemovitostiKomu své služby nabízím:

Soukromé osoby

  • Stanovení ceny majetku pro dědické řízení, vypořádání společného majetku manželů
  • Stanovení ceny majetku při prodeji

 

Firmy


Státní organizace (soud, notář, exekutor, správce konkurzní podstaty, policie atd.)