Oprávnění

V červnu roku 2011 jsem byl na základě zákona č. 36/1967 předsedou Krajského soudu v Plzni jmenován znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel, zemědělské a manipulační techniky.

V červnu roku 2012 mi bylo rozšířeno znalecké oprávnění na

 - oceňování strojů a zařízení, spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností, použitého zboží.

 

Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti

datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=2

se nachází moje karta znalce.

 

Již od roku 2005 pracuji jako koncesovaný odhadce movitého majetku.

 Za více než sedm let samostatné odhadcovské činnosti jsem vypracoval sposty odborných posudků a odborných vyjádření pro firmy, policii ČR i soukromé osoby.

Vzdělání a zkušenosti

2000-2003  Vyšší odborná škola v Plzni - obor management dopravy

2003-2005  Vysokoškolský ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně - technické znalectví - oceňování motorových vozidel, movitého majetku

2008-2011  Bankovní institut vysoká škola v Praze - obor oceňování majetku

Asociace znalců a odhadců ČR

Členem asociace jsem od roku 2005.

Posláním asociace je prosazovat a obhajovat zájmy znalců ve vztahu ke státním orgánům a jiným organizacím a osobám, podílet se na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znalecké činnosti, formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti a o průběžné vzdělávání znalců a o kvalitu znalecké činnosti.

 

Průkaz člena AZO