Znalecké posudky

Nabízené služby zahrnují

  • stanovení ceny motorového vozidla, zemědělské a manipulační techniky, strojů a zařízení, výpočetní a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností, použitého zboží

  • stanovení výše škody na vozidle


Statut znalce mne opravňuje provádět tuto činnost pro firmy, instituce i soukromé osoby ve formě znaleckého posudku, nebo v jednodušší formě odborného vyjádření.

Kdy potřebujete znalecký posudek?

Znalecký posudek vypracovaný znalcem a opatřen znaleckou pečetí je nutný tam, kde se očekává, že by mohlo dojít k soudnímu řízení či občansko-právnímu sporu o náhradu škody a v jiné součinnosti se státními orgány. Znalecký posudek se všemi náležitostmi je vypracován dle Znaleckého standardu č. I/2005.

Komu své služby nabízím?

Firmy (finanční instituce, společnosti s větším vozovým parkem i jednotlivými vozidly) vyžadují znalecký posudek zvláště při:

  • Vložení a vyřazení motorového vozidla z účetní evidence firmy
  • Kontrole navrhované vstupní ceny ojetého vozidla do finančního leasingu pro leasingové společnosti


Státní organizace (soud, notář, exekutor, správce konkurzní podstaty, policie atd.) žádají o znalecký posudek pro:

  • Stanovení způsobené škody
  • Majetková vypořádání


Soukromé osoby

  • Stanovení ceny vozidla pro dědické řízení, nebo vypořádání společného majetku manželů
  • Vypracování znaleckého posudku jako podklad pro občansko-právní spor.